Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Point4sex.PLOperatorem sklepu internetowego Point4sex zamieszczonego na stronie internetowej www.Point4sex.pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest M-Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wolnica 13 lok.10, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542249, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 6762485275 oraz numerem REGON 360817179 (zwana dalej M-Point).§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Point4sex i stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i M-POINT zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin  umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. Zamawiający w sklepie internetowym Point4sex.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie Point4sex.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

4. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie Point4sex odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.

5. Sklep Point4sex prowadzi sprzedaż detaliczną na rzecz konsumentów lub przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.

6. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorcą w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.


§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Celem korzystania ze strony www.Point4sex.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego Point4sex oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów.

2. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Point4sex.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.

3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT określonych standardowych wymagań technicznych.

4. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

5. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej sklepu Point4sex.pl.


§ 3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient składa zamówienie według procedury opisanej w zakładce „Twoje Zamówienia.”

2. KLIENT może zamówić towar na stronie www.Point4sex.pl jako GOŚĆ (bez konieczności zakładania konta) lub jako zarejestrowany użytkownik.

3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.Point4sex.pl.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych przez serwis w procesie składania zamówienia.

5. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-mail, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA adres e-mail podczas składania zamówienia, zawierającą numer zamówienia, koszty dostawy oraz informacje dotyczące zamówionego produktu.

6. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 12/24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z Point4sex pod adresem e-mail: kontakt@Point4sex.pl lub też telefonicznie pod numerem: 721-888-886 lub 721-069-938.

7. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Point4sex dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Point4sex i KLIENTEM.

8. Usługodawca nie prowadzi w sklepie sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do realizacji takiego zamówienia na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach. 

9. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego Point4sex. Usługodawca ma możliwość usunięcia Konta Klienta lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu sklepu: 
 1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
 2. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, 
 3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści tego rozdziału. 

10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.

11. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

12. Firma M-Point nie jest w rozumieniu prawa hurtownią. W przypadku zainteresowania większą ilością różnych produktów prosimy o bezpośredni kontakt  pod adresem e-mail: kontakt@Point4sex.pllub telefonicznie pod numerem 721-888-886.

Szczegóły przedstawia Rys nr 1

* Realizacje zamówień następuje pod warunkiem dostępności towaru na magazynie firmy M-Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

 

§ 4

DOSTAWA PRODUKTÓW

1. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Towar zamówiony w Sklepie Point4sex dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich takich jak: DHL, DPD, POCZTY POLSKIEJ i PACZKOMATÓW na adres dostawy zdefiniowany przez klienta. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

2. Produkty kupowane w sklepie Point4sex dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Point4sex nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy.

4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia.

5. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 14.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 14.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od Point4sex lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 14 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu Point4sex lub anulować zamówienie wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@Point4sex.pl lub web@mpoint.pl.

 

§ 5

CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu Point4sex są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu Point4sex, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.

3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z towarem lub wysyłana będzie na adres e mail zdefiniowany podczas składania zamówienia. Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.

5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług przedstawia poniższy Rys. nr 2. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.

Rys. nr 2

Transport i koszty dostawy

Płatność z góry

Sposób dostawy

Pierwsza sztuka

Kolejna sztuka

Maksymalnie w paczce

Przybliżony czas realizacji

* Przesyłka kurierska

15,99 zł

0,00 zł

2

2 dni

 

Płatność przy odbiorze

Sposób dostawy

Pierwsza sztuka

Kolejna sztuka

Maksymalnie w paczce

Przybliżony czas realizacji

* Przesyłka kurierska pobraniowa

17,99 zł

0,00 zł

2

2 dni

 

*Standardowa przesyłka kurierska, doręczenie odbywa się zazwyczaj w następny dzień roboczy od dnia nadania (przesyłki nie są doręczane w soboty). Paczka z zamawianym towarem jest ubezpieczona.

 

§ 6

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:

a. poprzez system PayU.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi oraz przelewem online,

b. gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej,

c. przelewem tradycyjnym przed dostawą produktu. Wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy M-Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „Twoje Zamówienie”.

3. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie Sklepu Point4sex sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Sklep Point4sex umożliwia Klientom:

-składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość.

-uzyskanie informacji o towarach i usługach prezentowanych na Sklepie Point4sex.

 

§ 7

REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. Point4sex.pl zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie oferowane produkty pochodzą z polskiej sieci dystrybucji.

4. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym Point4sex.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas gwarancji każdego produktu określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta.

5. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

7. W przypadku sprzedaży na rzecz KLIENTA przedsiębiorcy, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja Producenta na  produkty wystawione w Sklepie Point4sex.pl wynosi 24 miesiący.

Wymagane dokumenty, które w przypadku naprawy gwarancyjnej prosimy dołączyć do przesyłki:

- kserokopię dowodu zakupu (w przypadku kiedy karta gwarancyjna nie jest wypełniona);

Reklamacje realizowane są w  terminie i w sposób określony przez producenta w warunkach gwarancyjnych. Uprawnienia klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku, gdy usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

8. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

10. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

11. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

12. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

13. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

14. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

15. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: kontakt@Point4sex.pl.

16. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

17. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.


§ 8

ZWROTY KONSUMENCKIE

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

5. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@Point4sex.pl . SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

7. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu
o odstąpieniu od umowy.

10. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

12. Gdy umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.

 O zaistnieniu faktu zwrotu towaru prosimy wysłać informację na adres: kontakt@Point4sex.pl.

Zwroty konsumenckie towaru wraz z wypełnianym formularzem należy kierować na adres:

WZÓR FORMULARZA: https://www.mpoint.pl/Wzór_dokumentu_Oświadczenie_o_odstąpieniu_od_umowy_zawartej_poza_lokalem_przedsiębiorcy.doc

 

M-Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

M-Point

ul. Elizy Orzeszkowej 2E/3

41-100 Siemianowice Śląskie

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.